GOSPODARKA EKONOMIA NOWE TECHNOLOGIE
Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Nierada: dzisiaj mamy ponad 500 mln euro zadeklarowanych wpłat

9 października 2019, 23:24 / Wywiad PolishBrief. Zdjęcie: Bank Gospodarstwa Krajowego
Nierada: dzisiaj mamy ponad 500 mln euro zadeklarowanych wpłat
Marek  Lachowicz
Marek Lachowicz

Główny analityk Instytutu Jagiellońskiego, redaktor naczelny PolishBrief https://mareklachowicz.com

 Zachęcamy do przeczytania naszej rozmowy z pierwszym wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, Pawłem Nieradą. Rozmawiamy o Funduszu Trójmorza oraz inwestycjach w polską infrastrukturę.

PolishBrief: Na wstępie serdecznie gratulujemy idei stworzenia Funduszu Trójmorza i bardzo szybkiej jej realizacji. Ponieważ jednak od jego powstania minęło już kilka miesięcy, a BGK przyzwyczaił nas do wysokiego tempa prac, pytamy jak sytuacja wygląda obecnie? Czy Fundusz jest już aktywny inwestycyjnie, jakimi środkami będzie mógł w najbliższym czasie dysponować i jakie projekty ma na oku?

Paweł Nierada: Tempo prac nad Funduszem Trójmorza rzeczywiście jest duże. Przypomnę, że we wrześniu ub.r. podpisaliśmy na szczycie w Bukareszcie list intencyjny w sprawie utworzenia Funduszu Trójmorza. Później rozpoczęliśmy zapraszanie do współpracy finansowych instytucji międzynarodowych, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy. W maju tego roku wspólnie z rumuńskim EximBankiem podpisaliśmy akt założycielski. Dzisiaj mamy ponad 500 mln euro zadeklarowanych wpłat do Funduszu, a jego docelowa wartość powinna wynieść 3-5 mld euro.

Wciąż pracujemy nad poszerzeniem funduszu o nowych członków. W radzie funduszu mamy już – prócz Polski i Rumunii – przedstawiciela Czech i Łotwy. Ostatnią okazją do rozmów o poszerzeniu Funduszu było wrześniowe spotkanie przedstawicieli banków i instytucji rozwoju, a także odpowiednich ministerstw z krajów Trójmorza w Warszawie. W październiku mamy natomiast drugie spotkanie rady nadzorczej funduszu – tym razem w Tallinie. Liczymy, że tak częste kontakty pozwolą nam utrzymać dotychczasowe, bardzo wysokie tempo prac.

Projekty to już odpowiedzialność niezależnych, profesjonalnych firm zarządzających, tzw. portfolio menedżerów. Oni będą je oceniać pod kątem zgodności ze strategią inwestycyjną i generowanej stopy zwrotu. Wszyscy chcielibyśmy, żeby projekty pojawiły się jak najszybciej, jeszcze przed osiągnięciem docelowej wielkości funduszu.

Fundusz działać ma komercyjnie i nie będzie pełnił roli miłosiernego Samarytanina. W jaki sposób zatem i przez jaki okres inwestycje w zagraniczną infrastrukturę będą się zwracać?

To prawda – fundusz jest inicjatywą gospodarczą, a nie polityczną. Ma charakter komercyjny, rynkowy i tak jak każdy działający na tych zasadach fundusz ma zarabiać i przynosić zysk udziałowcom. Zarówno bankom rozwoju, jak i wszystkim inwestorom. To, co cechuje fundusze infrastrukturalne takie jak nasz, to długoterminowy okres inwestycji.

Jak wspomniałem, funduszem zarządzają niezależne, profesjonalne firmy. One, na podstawie rachunku ekonomicznego, decydują o inwestycjach, w które zaangażuje się fundusz. Strategia inwestycyjna zakłada, że będą to projekty w trzech obszarach infrastrukturalnym: transportowym, energetycznym i cyfrowym.

Fundusz Trójmorza ma mobilizować kapitał prywatny na inwestycje infrastrukturalne. Widać tu potencjał do współpracy z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych i jednostkami zajmującymi się szeroko pojętym zabezpieczeniem emerytalnym. Wprawdzie inwestycje w infrastrukturę zwracają się powoli, ale do ww. instytucji niedługo napłyną środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych, które stanowią długoterminowe zabezpieczenie i raczej nie będą prędko wypłacane. Czy Fundusz jest zainteresowany współpracą na tej linii i czy zainwestować weń będą mogli także inwestorzy indywidualni?

Środki finansowe funduszu będą pochodzić z różnych źródeł. Instytucje założycielskie (BGK i rumuński EximBank) zapowiedziały wpłaty w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Liczymy, że Fundusz jak najszybciej wesprą dwa europejskie banki: EBI i EBOR. Kolejną grupą są inwestorzy prywatni, np. fundusze emerytalne. Mogą nimi być fundusze z Japonii, Australii, Korei Południowej, Kanady, Norwegii, Izraela, być może kraje arabskie, Stany Zjednoczone. Niemniej jednak za pozyskanie inwestorów do funduszu będą odpowiedzialne niezależne podmioty nim zarządzające.

Pozostańmy w Polsce. W trakcie najbliższych kilkunastu lat kraj nasz czekają poważne inwestycje w sektor energetyczny, związane z koniecznością przynajmniej częściowego odejścia od węgla. Scenariusze transformacji, czy to przedstawione w „Polityce Energetycznej Polski” czy to opracowane przez zespoły eksperckie, wiążą się z koniecznością inwestowania w sektor rokrocznie kilkunastu miliardów zł. przez ok 20 lat. Czy i w jakim stopniu BGK będzie zaangażowany w tę inicjatywę?

Przed Polską stoją kolejne wyzwania w postaci rozwoju ekologicznej energetyki, zwiększenia inwestycji w źródła rozproszone, w tym OZE, większego wykorzystania gazu ziemnego w energetyce, budowy dużych zeroemisyjnych źródeł energii takich jak morskie farmy wiatrowe, energetyka jądrowa, czy też rozbudowa połączeń transgranicznych. Wspieramy polską gospodarkę w przechodzeniu transformacji energetycznej i angażujemy się we współfinansowanie wielu projektów. Firmy z sektora MŚP inwestujące w rozwiązania fotowoltaiczne mogą liczyć na oferowane przez BGK gwarancje spłaty kredytu Biznesmax. Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro. Jesteśmy również zaangażowani w finansowanie polskich dużych grup energetycznych. We wrześniu konsorcjum 5 banków, wśród których jest BGK, udzieliło 2 mld zł kredytu grupie Energa SA. Jest to pierwsze w Polsce finansowanie z wykorzystaniem mechanizmu ESG, czyli ratingu społecznej odpowiedzialności biznesu promującego zrównoważony rozwój. Polska spółka energetyczna przeznaczy uzyskane środki m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych.

Energetyka to nie jedyny infrastrukturalny problem Polski. Wiele mówi się o konieczności rozwoju transportu kolejowego, coraz popularniejsze staje się hasło „tiry na tory”. Tymczasem, jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, średnia prędkość pociągu towarowego to zaledwie 25km/h i od kilku lat utrzymuje się ona na, w zasadzie stałym, niezbyt wysokim poziomie. Czy w ciągu najbliższych kilku lat można realnie myśleć o rozbudowie infrastruktury kolejowej tak, by odciążyć drogi?

Bank Gospodarstwa Krajowego angażuje się w wiele potrzebnych Polsce i Polakom inwestycji. Zarządzamy Funduszem Kolejowym, którego celem jest unowocześnienie taboru i szlaków kolejowych. Finansowanie z Funduszu Kolejowego przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdów, zarówno między największymi polskimi miastami, m.in. Warszawa-Gdynia, Legnica-Wrocław-Opole, Kraków-Rzeszów, Wrocław-Poznań, Poznań-Piła, jak i w połączeniach regionalnych, m.in. Janowo-Olsztyn-Korsze, Tychy-Orzesze, Legnica-Bielawa, Lubartów-Parczew, Siedlce-Terespol. W 2018 roku łączna kwota wypłat na zadania kolejowe wyniosła 1,6 mld zł. W latach 2006 – 2018 było to 9,9 mld zł. Również wspomniany Fundusz Trójmorza może przyczynić się do powstania nowych przedsięwzięć, które przeniosą ciężar transportu drogowego na transport kolejowy. Nasz region bardzo potrzebuje uspójnienia przepisów technicznych i unowocześnienia infrastruktury, tak aby zwiększyć efektywność przewozów cargo pomiędzy krajami na linii północ - południe.

Zapisz się na PolishBrief.pl

Analizy, opinie i wywiady. Gospodarczy skrót dnia.

0 komentarzy

przeczytaj także

© 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ