GOSPODARKA EKONOMIA NOWE TECHNOLOGIE
Zapamitaj mnie Zapomniae haso?

Inwestycje alternatywne - lokata w ziemię uprawną

21 października 2019, 23:24 / Opracowanie autorskie. Zdjęcie: pixabay
Inwestycje alternatywne - lokata w ziemię uprawną
Tomasz Wyłuda
Tomasz Wyłuda

Dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego, Credit Agricole Bank Polska

Ziemia uprawna jest jedną z najstarszych form inwestycji (o ile nie najstarszą). Jednak, nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów finansowych. FAO szacuje, że wartość ziemi uprawnej w rękach inwestorów finansowych wynosi zaledwie 22 miliardy dolarów [1].

Dlaczego ta forma lokowania kapitału?

Inwestorzy finansowi wymieniają trzy główne powody zakupu ziemi uprawnej [2]:

  1. Dywersyfikacja – ziemia uprawna, jest specyficzną inwestycją i jest nisko skorelowana z aktywami finansowymi. Pozwala to na znaczne zróżnicowanie aktywów i osiągnięcie bardzo dobrego stosunku zysku do ryzyka, na całym portfelu inwestycyjnym.
  2. Ochrona przed inflacją – w długim okresie, podobnie jak mieszkania, inwestycje w ziemię uprawną pozwalają na zabezpieczenie się przed wzrostem cen.
  3. Demografia – wzrost populacji powoduje, że liczba pól uprawnych na jednego mieszkańca ziemi zmniejsza się. Wielu inwestorów finansowych, chce  wykorzystać ten fakt i zarobić na ograniczonych zasobach.

Ten ostatni punkt, jest szczególnie interesujący dla spekulantów. FAO szacuje, że popyt na żywność będzie rósł w tępię 1,5% rocznie do roku 2030. Oprócz liczby ludności na wzrost zapotrzebowania na żywność będą wpływały nawyki żywieniowe. Im bogatsze społeczeństwo tym większy popyt na kalorie pochodzenia zwierzęcego (które wymagają większych areałów niż roślinne).

Na wzrost cen ziemi uprawnej mogą mieć wpływ nie tylko czynniki popytowe ale także podażowe. Coraz większe obszary przeznaczane są na produkcję biopaliw. Znaczący wpływ na zmiany cen ziemi uprawnej może mieć pustynnienie, które dynamicznie postępuje w Afryce i Azji.

Ile można zarobić?

Inwestorzy decydujący się na zakup ziemi mogą liczyć na trzy źródła zysku:

  1. Wzrost cen ziemi (ceny ziemi rolnej od 1940 roku w USA rosną w tempie 6% rocznie), należy jednak zauważyć, że w dużej części jest to wzrost wywołany inflacją.
  2. Dochód z tytułu oddania w dzierżawę.
  3. Dochód z tytułu dopłat i subsydiów od rządu – ten czynnik jest mocno zróżnicowany między poszczególnymi krajami.

Ile więc łącznie można zarobić na ziemi uprawnej? To zależy od wielu czynników, między innymi od tego co chcemy na ziemi uprawiać. Jeżeli zdecydujemy się na jednoroczne uprawy jak np. zboża, możemy oczekiwać niższych stóp zwrotu niż gdybyśmy zdecydowali się na uprawy wieloletnie jak np. drzewa owocowe. Jak pokazuje indeks NCREIF średnia stopa zwrotu z inwestycji w ziemię i uprawy sezonowe wynosiła w ostatnich 20 latach 11,2% a średnia stopa zwrotu z ziemi i upraw wieloletnich była nieco wyższa i wyniosła 12,6%. Te stopy zwrotu obejmują zarówno wzrost ceny ziemi uprawnej jak i dochody z dzierżawy i dopłat. Wyższe stopy zwrotu w tym drugim przypadku (uprawy wieloletnie) mogą wynikać z wyższego ryzyka inwestycyjnego. Decydując się na krótkoterminowe uprawy mamy większą możliwość reagowania na czynniki makroekonomiczne [3].

Jak zainwestować?

Inwestorzy finansowi mogą zainwestować w ziemię uprawną na trzy sposoby:

  1. Kupić ziemię i oddać ją w dzierżawę
  2. Kupić akcje spółek rolnych notowanych na giełdzie
  3. Kupić instrumenty pochodne, które odzwierciedlają zmiany cen ziemi

W Polsce ze względu na przepisy prawne najłatwiejszym sposobem na inwestycję w ziemię uprawną może być zakup akcji spółek rolnych. Na GPW w Warszawie notowane są spółki rolne z Ukrainy. Z powodu konfliktu politycznego u naszego wschodniego sąsiada, wyceny tych spółek znajdują się na atrakcyjnych poziomach.

Podsumowanie

Inwestycje w ziemię uprawną mają szereg zalet do których możemy zaliczyć wysokie stopy zwrotu (porównywalne z rynkiem akcji) oraz niską korelację z rynkiem finansowym (co pozwalana osiągnięcie efektów dywersyfikacji). Warto pamiętać jednak o ryzykach, które są związane z tą formą lokowania kapitału. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy dokładnie zbadać przedmiot inwestycji oraz przeanalizować własną sytuację finansową. Nie dla wszystkich może być to odpowiednia inwestycja.

Źródła:

[1] FAO (Food and Agriculture Organization. (2013). Emerging investment trends in primary agriculture.

[2] Kazemi, H., Black, K. H., Chambers, D. R., & CAIA Association. (2016). Alternative Investments: CAIA Level II. John Wiley & Sons.

[3] Geman, H. & Martin, G. (2011). Understanding Farmland Investment as part of a diversified portfolio

Zapisz się na PolishBrief.pl

Analizy, opinie i wywiady. Gospodarczy skrót dnia.

0 komentarzy

przeczytaj także

© 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone

Zaloguj si

Zapamitaj mnie Zapomniae haso?

Zarejestruj si

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby uatwi użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz si na ich używanie oraz zapisanie w pamici urzdzenia.
Polityka Prywatnoci    AKCEPTUJ