GOSPODARKA EKONOMIA NOWE TECHNOLOGIE
Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Kowalski: mądre rządzenie to minimalizowanie wszelkich ryzyk związanych z pandemią [WYWIAD]

29 marca 2020, 19:47 / Wywiad PolishBrief. Zdjęcie: archiwum Janusza Kowalskiego
Kowalski: mądre rządzenie to minimalizowanie wszelkich ryzyk związanych z pandemią [WYWIAD]
Marek  Lachowicz
Marek Lachowicz

Redaktor naczelny PolishBrief https://mareklachowicz.com

Koronawirus uderzył w Polskę i postawił rząd przed jednym z największych problemów, z jakimi kraj nasz musiał się mierzyć po upadku komunizmu. Z sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Januszem Kowalskim, rozmawiamy o trudnych tematach: wyjściu z lockdownu, walce o uratowaniu gospodarki, spadku cen akcji spółek skarbu państwa, reformie nadzoru właścicielskiego i zaangażowaniu spółek w walkę z epidemią.

Jaka jest rola spółek skarbu państwa w walce z epidemią koronawirusa? Jakich działań oczekuje Pan od de facto podległych sobie prezesów?

Janusz Kowalski, sekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych: Skarb Państwa kontroluje największą grupę kapitałową w Polsce – bezpośrednio blisko 400 Spółek oraz liczne Spółki kontrolowane w sposób pośredni, tworzące wspólnie grupę kapitałową Państwo Polskie. Spółki z zaangażowaniem kapitałowym Skarbu Państwa odgrywają w krwiobiegu gospodarczym niezmiernie istotną rolę. Szczególne funkcje, jakie pełnią w systemie gospodarki, widzimy dziś, w czasie pandemii, znacznie bardziej wyraziście. Spółki przekazały 80 mln zł na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem, włączyły się szeroko w różnorakie inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie pandemii i jej skutkom. Podejmowały w tym zakresie inicjatywę własną, kierując się, jak to słusznie komentował premier Jacek Sasin, „poczuciem społecznej misji biznesu”. Przekazały też w formie darowizny lub użyczenia dla GIS oraz szpitali samochody. Z tej perspektywy mogę, chcę czy wręcz muszę powiedzieć tylko jedno – wielki szacunek i podziękowanie. Pozostajemy w stałym kontakcie z organami korporacyjnymi Spółek. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Spółki z Grupy PKP PLK, oprócz znaczącego zaangażowania kapitałowego (4 mln zł) na rzecz wsparcia jednostek i instytucji służby zdrowia w walce z pandemią zgłosiły gotowość do przekazania w formie użyczenia 76 samochodów na terenie całego kraju na potrzeby służby zdrowia. Spółka prowadzi też działania związane z tranzytowym przejazdem pociągów specjalnych, uruchamianych celem przewozu przez obszar Polski obywateli innych państw. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei patrolują pociągi stacje kolejowe i osobowe, współpracując m.in. w tym zakresie z Policją. SOK zaangażowała się również we wspieranie działań Straży Granicznej do zabezpieczenia przejść granicznych, gdzie kursują pociągi towarowe. Grupa PKP zadeklarowała przekazanie na sfinansowanie potrzeb m.in. szpitali prawie 5 mln zł. Na wytypowanych dworcach kolejowych PKP S.A. i PKP PLK S.A. wyznaczyły pomieszczenia do izolacji osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19 (56 dworców PKP S.A. i 1 PKP PLK S.A.). PKP S.A. udziela także wsparcia służbom realizującym zadania kontrolne na stacjach przygranicznych. Zadeklarowały też wsparcie dla Policji i SOK w zakresie patroli prewencyjnych oraz ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. Pozostają też m.in. w kontakcie z międzynarodowymi organizacjami kolejowymi oraz kolejami europejskimi, w zakresie utrzymania przewozów kolejowych i monitorowania sytuacji rynków kolejowych. Podjęły też szereg innych działań zmierzających do udzielenia pomocy, np. emerytowanym pracownikom PKP. Spółka PKP „Intercity” S.A. wprowadziła m.in. specjalne zasady zwrotu biletów w przewozach krajowych i międzynarodowych – dokonywane w pełnej wysokości, bez potrącenia odstępnego. Spółka PKP LHS sp. z o.o. włączyła się m.in. w promocję akcji zbiórki krwi „Podejmij wyzwanie i oddaj swoją krew”. Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy sp. z o.o. wspierają m.in. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy w zakresie dostaw owoców. PKP S.A. oraz Spółka CS Natura Tour sp. z o.o. przygotowały bazę hoteli i ośrodków możliwych do zaadaptowania na szpitale oraz miejsca kwarantanny. Spółka WARS S.A. dostarcza bezpłatne obiady dla pracowników służby zdrowia do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. udzieliło wsparcia call center dla NFZ – całodobowa linia wspomagająca. Ten sam POLONUS, wspólnie z wrocławskim POLBUS-PKS oraz PKP „Intercity” S.A. i PKP PLK S.A. oraz WARS S.A. zaangażował się w akcję #LOTdoDomu, która polega na tym, że specjalnymi pociągami lub autobusami, przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa, rozwożeni są do miejscowości docelowych nasi rodacy powracający z zagranicy. W tym miejscu wypada podziękować Panu Ministrowi Maciejowi Małeckiemu, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który, wspólnie z premierem Jackiem Sasinem, uczestniczy w pracach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zarówno za pełne zaangażowanie w akcję #LOTdoDomu, jak i cały szereg innych cennych inicjatywy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Warto dodać, że to Ministerstwo Aktywów Państwowych przy osobistym dużym zaangażowaniu premiera Jacka Sasina koordynuje wsparcie Spółek w walce z pandemią. Natomiast sama skala, w sposób przemyślany skoordynowanych działań, podejmowanych przez Spółki Skarbu Państwa, w tym wskazanych powyżej, z którymi rzeczywiście mam wielką przyjemność pracować, jest tak duża, że nie sposób skreślić jej w jednej, nawet najbardziej skondensowanej wypowiedzi. Wymieniam tylko niektóre z nich (tak inicjatywy, jak przedsiębiorstwa), pragnąc jednocześnie podkreślić, że Zarządy Spółek oraz ich pracownicy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i przede wszystkim odpowiedzialnością, za co pragnę im bardzo serdecznie i szczerze podziękować.

Ceny akcji spółek skarbu państwa spadają, razem z całą giełdą. Czy można traktować to jako potwierdzenie tezy, że reforma nadzoru właścicielskiego jest konieczna? Niewątpliwie odpowiednie zarządzanie będzie kluczem do ewentualnego odbicia, gdy już najgorsze minie.

Zdecydowanie podzielam ten pogląd. Rzeczywiście, obecna sytuacja gospodarcza, na którą pandemia wywiera wyjątkowo negatywny wpływ, bo przekłada się wprost na kondycję ekonomiczno – finansową spółek, ich działalność operacyjną itp., będzie wymagała nie tylko wysokiego standardu zarządzania, prawdziwych „fajterów”, ale też efektywnego, proaktywnego nadzoru właścicielskiego. Kwestie te są przedmiotem stałego zainteresowania Ministerstwa Aktywów Państwowych kierowanego przez premiera Jacka Sasina. Założenia reformy nadzoru właścicielskiego sprowadzają się do tego, że celem realizowanych dotychczas prac było stworzenie narzędzi prawnych odpowiadających wymogom współczesnego świata, które pozwolą bardziej skutecznie zarządzać spółkami prawa handlowego, zarówno tymi z udziałem kapitałowym Skarbu, jak i koncernami prywatnymi. Nowe okoliczności spowodowane pandemią powodują zaś to, że pewne prace i procesy, które chcieliśmy zrealizować, dokonując przeglądu obowiązujących przepisów prawa i modeli nadzoru właścicielskiego, będą musiały, siłą rzeczy, ulec daleko idącemu przyśpieszeniu. Nie ma co do tego wątpliwości. Pracujemy więc w kierunku realizacji przedsięwzięć, które oznaczyliśmy sobie jako istotne, startując z projektem, lecz, wyznam szczerze, ze zdwojoną intensywnością, aby stworzyć możliwie najszybciej wysokiej jakości standardy reformy nadzoru właścicielskiego, dobre przepisy prawa. I tak choćby w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych znalazły się propozycje wypracowane przez powołaną przez premiera Jacka Sasina Komisję ds. reformy nadzoru właścicielskiego, których celem jest umożliwienie odbywanie posiedzeń organów spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Na chwilę obecną kwestie te są procedowane w sejmie.

Jak Pan ocenia szanse Polski w walce z kryzysem ekonomicznym. Czy możemy w ogóle mówić o jakimkolwiek wzroście w 2020, czy nastawiać się na spadki i odbicie w 2021?

Na tym etapie trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie będą całkowite i pełne skutki pandemii, jednakże już dziś wiemy, że wywiera ona destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz całej gospodarki. Analizujemy sytuację wsłuchując się bardzo mocno w głosy branż i przedsiębiorców, których opinie są dla nas niezmiernie istotne. Dyskutujemy te kwestie z premierem Jackiem Sasinem czy ministrem Maciejem Małeckim, u nas, w ministerstwie. Staramy się na nie reagować i podejmować działania adekwatne do potrzeb oraz możliwości. W tym miejscu wypadałoby wrócić do poprzedniego pytania. Zniwelowanie skutków pandemii będzie wymagało wypracowania dobrych, sprzyjających przedsiębiorcom przepisów prawa, efektywnego zarządzania i pełnego zaangażowania organów nadzorczych, zarówno rad nadzorczych, jak i z poziomu właścicielskiego. 

Jak ocenia Pan program pomocowy dla przedsiębiorców? Na pierwszy rzut oka widać, że procedury biurokratyczne wcale nie zostały uproszczone (wniosek o odłożenie ZUS). Eksperci postulują szereg zmian, np. uwolnienie środków z rachunków VATowskich. Będą jeszcze zmiany?

Proszę zwrócić uwagę na to, że rząd bardzo intensywnie pracuje nad różnymi rozwiązaniami, które składają się na konstrukcję tarczy antykryzysowej. Opinie ekspertów są istotne. Z całą pewnością traktujemy je bardzo poważnie, jednakże zupełnie inaczej wyraża się poglądy z pozycji eksperckich, a inaczej z perspektywy osób zarządzających w imieniu obywateli wielkim dobrem, jakim jest Polska. Na pewno nie będzie tak, że uwzględnimy wszystkie postulaty szeroko rozumianego rynku. Nigdy tak nie jest. Chcemy jednak podejmować racjonalne decyzje i działania, przede wszystkim zaś takie, które są możliwe do realizacji w obecnej sytuacji.  

Kiedy i pod jakimi warunkami można oczekiwać poluzowania lockdownu? Oczywiście zdrowie jest najważniejsze, jednak gospodarka nie wytrzyma długiego zamknięcia.

Zdecydowane działania rządu czy też komunikowanie w otwarty, uczciwy sposób ogółowi przez p. ministra Łukasza Szumowskiego sytuacji, to według mnie, jedyna słuszna droga. Najważniejsze jest życie i zdrowie Polaków oraz innych osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarka, to prawda, rządzi się własnymi prawami. W moim przekonaniu jednak strategia rządu jest zdecydowanie właściwa. Trzeba zauważyć też, że podejmowane przez nas działania mają charakter kaskadowy, kolejne rozwiązania wprowadzane są skokowo w trybie bieżących potrzeb. Odpowiednie służby państwa monitorują na bieżąco sytuację, starając się zminimalizować wszelkie ryzyka związane z zagrożeniem pandemicznym, dbając o życie i zdrowie obywateli, a jednocześnie kreować rozwiązania, które będą najmniej bolesne dla całokształtu gospodarki. Na tym polega mądre rządzenie. Nie są to wcale laury, zaszczyty czy benefity, a codzienna, żmudna, ciężka praca, niosąca ze sobą dużą odpowiedzialność. Z tej perspektywy, nie ukrywam, z zażenowaniem przyjmuję te wszystkie „mędrkowania”, często, zauważam to z dużą przykrością, podnoszone przez totalną opozycję, która nawet w chwilach tak wielkiej próby nie potrafi zachować się przyzwoicie. Żywię przekonanie, że obecna sytuacja i jej wpływ na gospodarkę tym bardziej pokazują, jak istotnymi kwestiami są takie rzeczy, jak dobre prawo czy silna warstwa rodzimych przedsiębiorców. To również czas pewnej refleksji, i wydaje się, że najbardziej z właściwych momentów, na lepsze zrozumienie potrzeby patriotyzmu ekonomicznego: gospodarczego i konsumenckiego. Dobre przepisy prawa zapewniają stabilny rozwój przedsiębiorstw. Kupując polskie produkty w polskich sklepach, korzystając z polskich usługodawców i dostawców wspieramy zaś polską gospodarkę, zwiększamy jej potencjał. Jest to jedno z lekarstw na czas kryzysu: optymalizacja, tak wszystkich działań, jak i zachowań, które będą wpływały pozytywnie na rozwój krajowej gospodarki. 

Z OSTATNIEJ CHWILI

Jeszcze 'fact checking' czy już cenzura?
31 maja 2020, 23:45 0 komentarzy
Nocne wyprawy imprezowe w nowych realiach
30 maja 2020, 23:50 0 komentarzy
Wakacje 2020: gdzie będzie można pojechać?
30 maja 2020, 23:47 1 komentarz
pokaz więcej

Zapisz się na PolishBrief.pl

Analizy, opinie i wywiady. Gospodarczy skrót dnia.

1 komentarz

Deeks
Deeks
30 marca 2020, 08:40
Kupując polskie produkty w polskich sklepach, korzystając z polskich usługodawców i dostawców wspieramy zaś polską gospodarkę, zwiększamy jej potencjał. Jest to jedno z lekarstw na czas kryzysu.

Święte słowa!
ODPOWIEDZ

przeczytaj także

© 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ