GOSPODARKA EKONOMIA NOWE TECHNOLOGIE
Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

EIA vs COVID-19 czyli decyzja środowiskowa a koronawirus [OPINIA]

6 kwietnia 2020, 14:03 / źródło: opracowanie autorskie / zdjęcie: pixabay
EIA vs COVID-19 czyli decyzja środowiskowa a koronawirus [OPINIA]

Niedawno przyjęta ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U 2020 poz. 374) przewiduje rozwiązania szczególne, wyłączające konieczność stosowania szeregu ustaw regulujących proces budowlany.

 Kwestię tę reguluje art. 12 ustawy, stanowiący, że:

„Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.3)), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

Powyższy przepis oznacza, że inwestycje polegające na przykład na budowie nowego szpitala, czy też rozbudowie istniejącej infrastruktury medycznej, mogą być realizowane z pominięciem wymogów wynikających z prawa budowlanego.

Uwagę jednak zwraca brak analogicznego wyłączenia przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jest to najprawdopodobniej niedopatrzenie ustawodawcy, które powoduje że choć dla danej inwestycji realizowanej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nie będzie trzeba uzyskać pozwolenia na budowę, to może ona nadal wymagać uzyskania decyzji środowiskowej, być może nawet poprzedzonej oceną oddziaływania na środowisko (dotyczy to choćby szpitali wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).

Przeoczenie to można byłoby usunąć przy okazji nowelizacji tej nowej „spec-ustawy”; wydaje się, że rozwiązanie takie nie naruszałoby odnośnych przepisów prawa Unii Europejskiej, jako że art. 1 ust. 3 dyrektywy 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, znowelizowany dyrektywą 2014/52/UE, stanowi że „Państwa członkowskie mogą zdecydować w konkretnych przypadkach, jeżeli przewiduje to prawo krajowe, o niezastosowaniu niniejszej dyrektywy do przedsięwzięć lub ich części mających jako jedyny cel (…) reakcję na zagrożenia dla ludności, jeżeli uważają, że jej zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele”.

Autor: dr Sergiusz Urban,  WKB

Zapisz się na PolishBrief.pl

Analizy, opinie i wywiady. Gospodarczy skrót dnia.

0 komentarzy

przeczytaj także

© 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ