GOSPODARKA EKONOMIA NOWE TECHNOLOGIE
Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?
gospodarka

Czy można pozwać Skarb Państwa za restrykcje COVID-19?

17 stycznia 2021, 23:40 / redakcja / zdj. Anna Coban

Po wielu miesiącach wegetacji, a raczej walki o przetrwanie, przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych skutkami restrykcji związanymi z pandemią COVID- 19  coraz częściej decydują się na złożenie pozwu przeciwko Skarbowi Państwa. O podstawach prawnych takich działań dla Polish Brief pisze mec. Anna Çoban.

Zgodnie z treścią art. 417 kodeksu cywilnego za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Niewprowadzenie stanu nadzwyczajnego pomimo ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela stanowi niezgodne z prawem działanie władzy publicznej, co daje podstawę do dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa w trybie art. 417 kodeksu cywilnego. Wprowadzone przepisy, na podstawie których ograniczono działalność gospodarczym niektórych branż nie są legalne, ponieważ nie został wprowadzony stan nadzwyczajny. Co warto podkreślić, powołany przepis daje możliwość dochodzenia nie tylko wyrównania poniesionych strat, lecz także potencjalnych zysków.

Złożenie pozwu przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie o odszkodowanie może odbyć się na dwa sposoby – poprzez pozew indywidualny albo pozew grupowy. Postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne co do zasady tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. Oznacza, że dochodzona w postępowaniu kwota musi być taka sama dla każdego z podmiotów będących częścią grupy, co powoduje bardzo często rozbieżność pomiędzy rzeczywiście odniesioną stratą a odszkodowaniem, które ma dostać strona powodowa po skutecznym zakończeniu postępowaniu. Ponadto, zgodnie ze statystykami udostępnionymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w latach 2010-2015 zaledwie ok. 38% spraw w postępowaniu grupowym było rozpoznane merytorycznie. W 2016 r. spośród trzydziestu złożonych pozwów  grupowych aż piętnaście zostało odrzuconych i zwróconych, a kolejne dwa zostały oddalone, zatem ponad połowa ze złożonych pozwów była nieskuteczna. Powyższe statystyki pokazują z jak dużym ryzykiem wiąże się złożenie takiego pozwu zamiast pozwu indywidualnego.

Natomiast w przypadku złożenia pozwu indywidualnego oszacowanie dochodzonej kwoty odszkodowania opiera się tylko i wyłącznie na stanie faktycznym dotyczącym danego podmiotu.

Reasumując, biorąc pod uwagę powyższe, przy dochodzeniu odszkodowania od Skarbu Państwa bardziej zasadne wydaje się złożenie pozwu indywidualnego, który pozwala na dochodzenie odszkodowania w pełnej poniesionej wysokości zarówno w zakresie straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści. W przypadku pozwu zbiorowego następuje zrównanie wysokości żądanego odszkodowania w podgrupach powodów. Należy również brać pod uwagę szybkość procedowania, która ze względów formalnych wydaje się być większa przy pozwach indywidualnych.

Adwokat Anna Çoban, założycielka Kancelarii Coban Legal, działającej w Warszawie oraz na terenie całej Polski, specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców oraz w sporach sądowych. Jest członkiem Polskiej Izby Hotelarzy, dzięki czemu zna bardzo dobrze branżę HoReCa. Posiada również wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z branży targowej i eventowej, jest członkiem Stowarzyszenia Branży Eventowej. Stąd też jej zaangażowanie w działania przedsiębiorców dotkniętych skutkami restrykcji.

0 komentarzy

przeczytaj także

© 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się

Zapamiętaj mnie Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ